Slipad sjukvårdssvenska till nytta för patienten

Nu får flera möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska språket. Kursen ”Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål” erbjuder i höst dubbelt så många platser jämfört med vårterminen.

– Tanken är att hälso- och sjukvårdspersonal med annat modersmål än svenska, ska ges möjlighet att förbättra sina kunskaper i språket, säger Emma Klingspor, koordinator vid International Office, som ansvarar för kursen.

Kursen hålls på distans en kväll i veckan under fjorton veckor och efter fullgjord kurs och godkänt prov ger den 7,5 högskolepoäng. Utbildningen finansieras av Region Skåne och det är Lunds universitet som håller i kursen. 

Dubbelt så många 

Responsen från de medarbetare som gick kursen i våras har varit mycket positiv och för att kunna ge fler chansen att höja sin språkkompetens, erbjuds dubbelt så många, 60 personer plats den här terminen. 

– I våras erbjöds 30 platser inom framför allt legitimationsyrkena. Nu är det 60 platser och vi vänder oss till all hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar patientnära, säger Emma Klingspor. 

– Vi har märkt ett större intresse och förstått vilken stor del svenska språket har för de som kommer utomlands ifrån, säger Willams Donoso Reyes, även han koordinator vid International Office. 

Chefen måste godkänna 

För att komma in på kursen krävs att man är anställd inom hälso- och sjukvården i Region Skåne, har ett annat modersmål än svenska och arbetar patientnära. Dessutom måste chefen vara med på tåget. 
– Vid ansökan måste den sökande få ett godkännande från sin chef. Men vi tror att de flesta chefer tycker att detta är viktigt, säger Emma Klingspor. 

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen är det bra om den sökande redan ligger på den språknivå som krävs för yrket. De som antas får göra ett test som ligger till grund för den gruppindelning som görs av kursdeltagarna. 

Gagnar patienterna 

Vad man behöver öva på varierar mellan de olika kursdeltagarna. 
– Det kan finnas de som skriver journaler jättebra, men har svårare att uttrycka sig i tal. Eller så kan förståelse vara den svåra delen. Dialekt spelar också en stor roll, säger Williams Donoso Reyes.

– Språk är ju en färskvara också. Kan vi som arbetsgivare erbjuda den här kursen så stöttar vi våra medarbetare till ett bättre språk som gagnar våra patienter, säger Emma Klingspor. 

Under kursen är det fokus på flera olika delar av sjukvårdssvenska. 

– Det är fokus på att skriva remisser och journaler. Man ska kunna anpassa sitt språk efter den man pratar med – en patient, en kollega eller en närstående – och givetvis kunna beskriva medicinska problem på ett korrekt sätt, säger Emma Klingspor. 

Ny omgång nästa år 

Kursen är populär och de sökande kommer från i princip alla sjukvårdsförvaltningarna i Region Skåne. Spridningen på den första kursomgången var också stor; ungefär hälften är sjuksköterskor, en fjärdedel läkare och resterande specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och fysioterapeuter med mera. 

Höstens kurs i avancerad sjukvårdssvenska är redan i full gång, men en ny kursomgång startar till hösten 2023. Ansökningstider och mer information kommer under våren.