• Helena Ozolins är verksamhetschef på Närsjukhus Simrishamn.

Sjukhuset i Simrishamn ligger först när SDV rullas ut

När Skånes digitala vårdsystem (SDV) börjar driftsättas våren 2025 blir det i både offentlig och privat verksamhet i sydöstra Skåne. Helena Ozolins är verksamhetschef på Närsjukhus Simrishamn och hon ser fram emot ett sammanhållet system.

Närsjukhus Simrishamn är en privat vårdgivare som drivs av Capio. Sjukhuset har totalt 34 vårdplatser och 130 anställda, utöver ett antal läkare som inte är fast anställda och arbetar där några gånger i veckan. Inriktningen är främst mot den geriatriska vården då äldre är en stor del av befolkningen i denna del av Skåne, men här finns också barn- och ungdomsmottagning.

– Man skulle kunna säga att Simrishamns sjukhus är ett minisjukhus med lite av allt, säger Helena Ozolins.

Hon är själv tandläkare i grunden och har bland annat arbetat som förvaltningschef för Folktandvården i Region Skåne. Sedan 2015 arbetar hon på sjukhuset i Simrishamn.

Samarbete med Ystad

I den utrullningsordning för Skånes digitala vårdsystem som Region Skåne presenterade tidigare i höst kommer Simrishamns sjukhus vara del av den första driftstarten våren 2025, tillsammans med bland annat Lasarettet i Ystad.

Att ha driftstart samtidigt med Ystad har varit en prioritet för Helena Ozolins då de båda sjukhusen samarbetar mycket, främst kring slutenvården.

– Det känns bra att kunna ta rygg på dem i detta och gå in samtidigt i det nya. Då slipper vi också ha en mellanperiod med olika system, vilket underlättar vårt samarbete.

Hon vill gärna lyfta fram att det är mer som förenar än skiljer de båda sjukhusen åt:

– Vi är ett sjukhus, inte främst en privat vårdgivare. Driftsformen spelar egentligen inte så stor roll i detta sammanhang, hur det fungerar för patienten är det viktigaste. Och när vi sitter där med patienten är vi väldigt lika, oavsett om det är här eller i Ystad.

Planering för införandet

2025 kan tyckas långt borta men Helena Ozolins konstaterar att införandet kommer att ta mycket tid och de måste vara riggade för det. Just nu planerar sjukhuset för att få två förändringsledare på plats, och har sett ut lämpliga medarbetare på sjukhuset som ska bli stöd till övriga medarbetare. Utbildningen i systemet kommer också att kräva att tid sätts av.

Helena ser gärna att utbildningen målgruppsanpassas, och då inte bara efter yrkesroll.

– En del medarbetare föredrar sannolikt digitala utbildningar och skulle nog inte se värdet av klassrumsutbildning, medan att träffas i klassrum med lärare på plats är en trygghet för andra.

Hennes oro är att medarbetarnas varierande datorvana ska påverka hur man ser på förändringen.

– Det får inte bli så att man tycker det blir för jobbigt med ett nytt system. Det är därför att det är så viktigt att vi förbereder med medarbetare som kan vara ett stöd i övergången och även efteråt.

Positivt med digitalisering

Hennes drömbild av ett digitalt vårdsystem är ett system som är till stora delar röststyrt, att det finns kortkommandon och standarder som gör det enkelt och snabbt att använda och att man kan få sammanställning av allt som rör en patient, inklusive läkemedel och prover, i ett och samma system. Hon hoppas att SDV ska kunna bidra med vissa av dessa bitar redan från start.

– Jag ser till exempel att digital remisshantering kommer att underlätta mycket för oss.

Än så länge är det nya systemet ganska abstrakt för henne, och för de flesta av hennes medarbetare.

– Men jag litar på att de som vet bättre än jag, och den kliniska kompetens som finns i projektet, gör ett gott jobb. Just nu tycker jag framförallt det är positivt att ta klivet in i ökad digitalisering. Vem vet vilka andra dörrar det kan öppna framöver?

Bra dialog

I Region Skånes projekt för SDV finns utöver de övergripande mötesforumen speciella dialogforum för privata vårdgivare.

– Jag är nöjd med den information jag fått längs vägen och uppskattar att det finns digitala möten för att få inblick i hur status i arbetet är. Vi har fått ett jättebra stöd, har fått tycka till och känner oss delaktiga.