Regional medicinsk riktlinje Enteral nutrition för vuxna

Riktlinje om enteral nutrition för vuxna har uppdaterats.

Utöver redaktionell översyn och uppdatering av länkar har remissinstansens uppdrag förtydligats liksom vad som behöver klargöras innan remiss för enteral infart skrivs och uppstart av enteral nutrition påbörjas. Ansvarsfördelning mellan läkare, sjuksköterska och dietist har tillkommit och riktlinjen har kompletterats med information om radiologiskt anlagd gastrostomikateter.

Upptrappningsschema, utskrivningsrutiner samt kontaktuppgifter till remissinstans finns som bilagor till riktlinjen. Dessa publiceras i Region Skånes Nutritionspärm. Hänvisning till dessa finns i riktlinjen.

Riktlinjen är publicerad under vårdområde Nutrition samt under

  • Cancer
  • Mag- och tarmsjukdomar
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Rehabilitering
  • Äldres hälsa
  • Öron-, näs- och halssjukdomar

AKO-Skåneriktlinje om Enteral nutrition har reviderats.