Pyridoxin Meda tablett 40 mg avregistreras

Pyridoxin Meda tablett 40 mg går ej längre att beställa.

Läkemedel

Pyridoxin Meda tablett 40 mg, 100 st.

Orsak

Underleverantör stänger produktionsanläggning.

Alternativ

Respektive verksamhet behöver ta ställning till eventuella behandlingsalternativ.

Namn: Pyridoxin APL 40 mg kapsel, 100 st
Ledtid: ca 6 arbetsdagar
Cirkapris: 600:- (kan variera beroende på hur många förpackningar som beställs vid samma tillfälle)
Vnr: A13666

Möjliga licensalternativ:
Namn: Vitamin B6-ratiopharm 40 mg
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 40 mg
Tillståndsinnehavare: Ratiopharm GmbH, Tyskland
Cirkapris: 300 kr, ledtid 1 vecka
Varunummer: 842663

Det finns även ett licensalternativ med styrkan 20 mg:
Namn: Vitamin B6 20 mg JENAPHARM
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 20 mg
Tillståndsinnehavare: Mibe GmbH Arzneimittel, Tyskland
Cirkapris: 260 kr, ledtid 2 veckor (tillgänglig hos Tamro just nu)
Varunummer: 843662

Informationskälla