Pia Lundbom: ”Det är stentufft just nu”

”Vi är väldigt trötta på det här. Vi vill alla att detta bara ska ta slut”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom om covidläget. Hon påminner om de basala hygienrutinerna och att inte glömma munskyddet.

Hur ser covidsituationen ut i Skåne just nu?

– Om man tittar ur patientperspektivet så har Iva en rätt stadigvarande belastning. Det säger oss att vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död. Det är vi jättetacksamma för. Men vi ser ett ständigt inflöde av covidpatienter på vanlig vårdavdelning. Vi har också de normala patienterna igång, så sjukvården har en väldigt hög belastning just nu.

– Ur ett medarbetarperspektiv så riskerar våra medarbetare, vi alla, att bli smittade. Det ser vi på en väldigt hög sjukfrånvaro och även personer som sitter i karantän, men även är hemma för vård av barn. Vi är ju i en allmän infektionsperiod. Alla har inte covid, men man har symtom som gör att man inte kan arbeta.

Vad är det som gör att vi befinner oss i den här situationen?

– Vi har haft en hög belastning hela jul- och nyårshelgen också. Det är omikrons framfart och nu har den tagit över. Den smittar betydligt mer effektivt och den bryter igenom vaccin och man kan också få covid flera gånger. Så det är den allmänna smittspridningen i samhället.

Pia Lundbom trycker på att vi behöver luta oss mot befintliga riktlinjer när smittan ökar. 

– Då får vi backa tillbaka till: Vad kan vi göra? Jo, vi behöver använda alla skyddsåtgärder vi kan i mötet med patienter. Det finns tydliga ritktlinjer från Vårdhygien. Man ska ha munskydd vid patientkontakt och anhörigkontakt. Jobba med säkra besök och vi går inte till arbetet med symtom. Och vi försöker testa oss så fort vi kan. Där har vi en testkapacitet just nu som inte räcker till, men den utökas hela tiden.

Det har varit bekymmer med personalprovtagningen med långa väntetider. Varför då?

– Behovet av antalet tester har ökat så pass mycket. Och vi har många medarbetare som har symtom och som behöver få ett test.

Hur arbetar Region Skåne med att lösa bekymren kring personalprovtagningen?

– Genom att öka upp den och framförallt korta svarstiderna. Jag tänker att vi kan bara göra det bättre. Jag tror inte att någon var beredd. Även om vi kunde se att det är klart att vi behöver testa mer så har vi dubblat kapaciteten jämfört med förra året. Det är bara att jobba på och öka kapaciteten hela tiden. Samtidigt har vi någon som ska ta hand om provet och analyser och även den personalen blir ju sjuk och behöver vara hemma.

Folkhälsomyndigheten tittar på lösningar kring ny labbkapaciteten, berättar Pia Lundbom. Myndigheten tittar just nu på nya leverantörer och nya avtal med mer volym på testning.

Många är trötta och slitna i vården, som du säger. Hur jobbar vi med att få in avlastning?

– Jag tror att det man framförallt försöker att hitta först är timanställda. Och nu gav till exempel regeringen besked igen att fribeloppet försvinner, vilket innebär att de som läser vårdutbildningar faktiskt kan komma in och stötta upp. Jag vet att man flyttar personal igen mellan olika mottagningar och avdelningar. Det måste vi göra.

– Vi vet också att man får täcka väldigt mycket hål i schemat, väldigt akut och det påverkar ju både mig som person men också hela min familj. Så jag skulle säga att det är stentufft just nu.

Vilka regionövergripande åtgärder blir då viktigast?

– Det bli viktigt att vi försöker samarbeta och att vi gör saker tillsammans. När vi ser att vi har toppar på vissa ställen behöver vi alla försöka hitta lösningarna tillsammans. Jag tror inte att man kan göra allting själv på en avdelning till exempel, utan man behöver hitta samarbeten med närliggande avdelningar. Det gör man. Det är det man jobbar med lokalt varje minut.

Är det läge att ta hjälp av andra regioner eller är situationen likadan överallt?

– Situationen ser likadan ut överallt. Finns det behov av att flytta till exempel en Iva-patient så hjälper vi alltid varandra. Först börjar vi närmast sen går vi över landet. Men det vill vi undvika så mycket det går.

Vad är nästa steg, om det skulle bli värre?

– Det är väl det vi ser just nu, med en ökande smittspridning som får effekt på sjukvården. Vi vet inte hur lång den här perioden är, men vi ser att den troligtvis blir längre än vi räknat med. Här handlar det om att ha daglig kontakt, stämma av, planera för värre läge precis hela tiden. Det är det man gör i stabsfunktion och krisledningar på sjukhusen.

När vänder det? Kan vi lära av Europa som varit inne i detta innan?

– Eva Melander (smittskyddsläkare i Region Skåne) sa att vi lär oss hela tiden, eftersom omikron är ny. Men man har sett i Europa att någon gång går det ner igen, när tillräckligt många varit infekterade. Men när det är tror jag ingen kan svara på. Vi planerar vecka för vecka, dag för dag.

Vad bör jag som medarbetare tänka extra på just nu?

– Det basala: Hur skyddar jag mig och patienten vid mötet? Att inte glömma det här munskyddet som ändå har effekt i ett möte. Att vara noga med sin handhygien och stanna hemma vid symtom och att testa sig vid symtom. Så att litegrann backa tillbaka.

Men vi är himla trötta på det här nu...

– Vi är väldigt trötta på det här. Vi vill alla att detta bara ska ta slut. Men vi styr nog inte det här viruset så mycket som vi hade önskat.