Pandemins fortsatta påverkan på antal uthämtade antibiotikarecept

253 uthämtade antibiotika recept per 1000 invånare i Skåne under 2021 jämfört med 2020.

Pandemin har fortsatt att påverka antalet uthämtade antibiotikarecept med kraftiga minskningar i alla regioner i Sverige. I Skåne blev resultatet 253 recept per 1000 invånare för 2021 vilket är en minskning på tre procent jämfört med 2020.

Antibiotikaförsäljningen på riksnivå har också minskat med tre procent under 2021 men Skåne ligger fortfarande på höga nivåer jämfört med andra regioner.

Minskningar i antibiotikaförsäljning ses i första halvåret av 2021 med störst procentuell minskning hos barn och unga, framförallt antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner som minskade i alla åldersgrupper.