Påminnelse: Använd munskydd

Just nu är flera verksamheter mycket hårt drabbade av sjukfrånvaro, vab och att medarbetare sitter i karantän. Vårdhygien vill påminna om att alla ska använda munskydd i vårdlokaler, både i kontakt med patienter och kollegor emellan.

Den stora smittspridningen i samhället leder till extra tuff belastning i vården just nu. Vi har en hög beläggning och högt tryck samtidigt som många medarbetare är hemma sjuka. Vi kan skydda varandra och patienterna genom att använda munskydd på rätt sätt.  

Sätt på dig munskyddet direkt när du går in i en vårdlokal, det vill säga på mottagningar eller vårdavdelningar. Munskydd används både i rum där patienter vårdas och i gemensamma personalutrymmen, som i fikarummet.