Riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från Region Skåne till Skånes kommuner

Information om riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i regional hälso- och sjukvård till sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinje för överrapportering och uppföljning av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i den regionala hälso- och sjukvården till sjuksköterska/klinisk dietist inom kommunal hälso- och sjukvård är framtagen av arbetsgrupp Nutritionsvård*. Dialog med kommunala och regionala verksamhetsföreträdare har skett under arbetets gång. Tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan ställer sig bakom riktlinjen.

Syftet med riktlinjen är att åstadkomma en patientsäker och Skånegemensam rutin för överrapportering av ordinerad kost- och nutritionsbehandling. Överrapportering ska ske i enlighet med riktlinjen. Ifyllningsbar blankett kan användas. Genom att överrapportera enligt riktlinjen får sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård adekvat information (ordination) och kan därmed ges ansvar för att genomföra och följa upp behandlingen.

Riktlinje och ifyllningsbar blankett: 

*)Arbetsgrupp Nutritionsvård är en av flera arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan. Arbetsgruppen har i uppgift att ta fram gemensamma styrdokument och stödmaterial inom området. Arbetsgruppen är sammansatt av representanter från de skånska kommunerna, Skånes Kommuner och Region Skåne.