Nya filmer om läkemedelsavstämning

Nu finns nya filmer som både beskriver varför läkare ska göra en läkemedelsavstämning samt hur man sedan dokumenterar detta i PMO. Det har även gjorts en film som riktar sig till patienter.

Brist på överblick av patientens alla läkemedel är en patientsäkerhetsrisk som kan leda till försämrad livskvalitet, onödiga sjukhusinläggningar och samhällsekonomiska kostnader.

Sedan tidigare finns en en film om läkemedelsavstämning till stöd för läkare inom slutenvård. Nu finns det då även information uppdelat i två filmer som vänder sig till dig som jobbar inom primärvården, samt en film som riktar sig till patienter via till exempel patientorganisationer.   

 – Ett sätt att förbättra situationen är att göra en läkemedelsavstämning, det vill säga ta reda på vilka läkemedel en patient är ordinerad och sedan jämföra detta med vilka läkemedel patienten verkligen använder, säger Cecilia Lenander, apotekare, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.  

Filmerna lyfter också vikten av att inkludera eventuella receptfria läkemedel och naturläkemedel i avstämningen.  

 – Om patienten inte har med sig en lista över sina läkemedel, lämna gärna över foldern ”Mina mediciner” och uppmana patienten att i fortsättningen ta med den ifylld vid besök i vården, säger Cecilia Lenander.

Filmerna är en av flera aktiviteter som kopplar till WHO:s World Patient Safety Day 17 september, som i år har fokus ”Medication without harm”.