Ny version av Skånelistan speciallivsmedel

Läkemedelsrådet har fastställt en uppdaterad version av Skånelistan speciallivsmedel. Listan är anpassad till nytt avtal för speciallivsmedel som börjar gälla den 1 juni.

Skånelistan speciallivsmedel ska användas som riktlinje och stöd vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder. Listan kan, om det inte finns näringsmässiga eller medicinska hinder, även användas som riktlinje vid förskrivning till patienter yngre än 16 år.

Listans riktlinjer ska följas om inte toleransproblem eller näringsmässiga skäl föranleder annat produktval. Riktlinjen gäller i första hand nyinsättning men övergång till rekommenderade produkter ska övervägas och om möjligt eftersträvas även för patienter med pågående behandling.

Listans riktlinjer är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Den nya listan är anpassad till nytt avtal för speciallivsmedel som börjar gälla den 1 juni. Avtalet gäller regional öppen- och sluten vård. Samtliga Skånes kommuner har hängavtal på det regionala avtalet.

Riktlinjerna inom nedanstående produktgrupper har reviderats:

  • Energitäta kosttillägg (1,5-2 kcal/ml) icke-klara
  • Extra energitäta kosttillägg (>2 kcal/ml)
  • Klara kosttillägg
  • Energiberikning
  • Proteinberikning

Utöver ovanstående har listan kompletterats med riktlinje för Energi- och proteintät sondnäring, en ny undergrupp under produktgrupp sondnäring.