Morfin Epidural Meda 0,4 mg/ml, avregistreras – uppdaterad 2022-03-17

Tidigare lager är slut och läkemedlet finns ej längre att beställa.

Läkemedel

Morfin Epidural Meda injektionsvätska 0,4 mg/ml, 10x10 ml

Orsak

Produkten avregistreras på svenska marknaden.