Mallarna för biobanksansökningar har uppdaterats

Biobank Sverige har gjort en omfattande översyn av samtliga nationella dokument och mallar. Syftet har varit att förenkla ansökningsprocessen och underlätta för sökande att förstå och fylla i rätt information.

Vilka dokument och mallar det gäller hittar du på Biobank Sveriges webbsida.