Läkemedelsrådet informerar - utredning från LÄIF

Här presenteras en utredning gjord av Läkemedelsinformationscentralen, LÄIF. Finns det kända interaktioner mellan hälsokostpreparatet Buckthorn och läkemedlen rivaroxaban, sertralin, bisoprolol, atorvastatin eller candesartan?

Fråga

Finns det kända interaktioner mellan hälsokostpreparatet Buckthorn och läkemedlen rivaroxaban, sertralin, bisoprolol, atorvastatin eller candesartan?

Bakgrund

Patienten som behandlas med dessa läkemedel önskar nu använda hälsokostpreparatet Buckthorn.

Utredning

Buckthorn är en blandning av olika ämnen och extrakt, bland annat havtornsbärextrakt (Hippophaë rhamnoides L) (1).

Vid en sökning på frågeställningen hittade vi rapporten från en studie på 12 friska män, som tyder på att intag av 5 g havtornsbärolja dagligen kan både bromsa upp och minska ADP-inducerad trombocytaggregation, det vill säga havtorn kan ha en viss trombocythämmande effekt (2). Detta bekräftades via personlig kontakt med företaget Elexir Pharma, som marknadsför Buckthorn (3). Risken för blödningskomplikationer kan således tänkas vara ökad vid intag av havtornsbaserade produkter, i synnerhet om dessa kombineras med något läkemedel ur klassen antikoagulantia, även om kvantitativa undersökningar saknas.

En konsumentorienterad informationssida som vi hittade uppmanade till försiktighet vid kombinationer av havtorn och antihypertensiva läkemedel för att undvika oönskat kraftiga blodtryckssänkningar. Dock ges ingen specifik evidens som underbygger misstanken om sådana bieffekter (4). Vi har heller inte kunnat hitta någon tillförlitlig dokumentation med avseende på eventuella farmakokinetiska interaktioner mellan havtorn och den aktuella patientens läkemedel.

I Sverige behöver kosttillskott inte genomgå någon kvalitets -eller säkerhetskontroll av någon myndighet innan det marknadsförs. Enligt den allmänna livsmedelslagstiftningen är det livsmedelsföretaget som ansvarar för att kosttillskott är säkra innan det sätts ut i marknaden. Det kan dessutom förekomma odeklarerade ämnen i kosttillskott, det vill säga ämnen som saknas i innehållsförteckningen (5).

Det finns enbart få vetenskapliga studier på interaktioner mellan kosttillskott och läkemedel, vilket innebär att effekter av olika kostpreparat vid samtidig läkemedelsbehandling till stora delar är okända. Det och det faktum att det kan finnas ett stort antal kända och okända substanser i en hälsokostprodukt gör det svårt att i förväg utesluta eventuella interaktioner med olika sorters läkemedel (5).
Om du har en specifik misstanke, så går det dock bra att skicka en förfrågan till Läkemedelsinformationstjänsten LÄIF.

Referenser

1. Pharma E. Buckthorn [Internet]. Stockholm: Elexir Pharma; 2022 [uppdaterad  2022; hämtat 2022-11-08]. Hämtad från: https://www.elexirpharma.se/

2. Johansson AK, Korte H, Yang B, Stanley JC, Kallio HP. Sea buckthorn berry oil inhibits platelet aggregation. The Journal of Nutritional Biochemistry. 2000;11(10):491-5.

3. Jonsson J, (Kvalitetschef), Elexir Pharma, Personlig kommunikation, [2022-11-07]

4. Healthcare T. Sea buckthorn [Internet]. Denver: TRC Healthcare; 2022 [uppdaterad  2022; hämtat 2022-11-08]. Hämtad från: https://natmed-advisor.therapeuticresearch.com/en/Home/NMC

5. Livsmedelsverket. Kosttillskott [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; 2017. 1104-7089; 16. [hämtat 2022-11-29]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2017/2017-nr-16-del-2-kosttillskott-kunskapsoversikt.pdf