Läkemedelsrådet informerar - Svår atopisk dermatit – val av systemläkemedel

Svår atopisk dermatit behöver behandlas med systemläkemedel. Under senare år har behandlingsarsenalen förstärkts påtagligt med ett antal nya läkemedel.

I nuläget har vi  tillgång till två interleukinhämmare (Dupixent och Adtralza) samt två JAK-hämmare (Olumiant och Rinvoq) men fler läkemedel förväntas vara på väg in på den svenska marknaden.

Det är i dagsläget svårt att författa tydliga riktlinjer eftersom erfarenheterna av de senast lanserade produkterna tills vidare är mycket begränsade även i ett internationellt perspektiv.

Det är viktigt att behandlande läkare har fokus på att ge systembehandling till de individer som inte svarat på basbehandling och i de flesta fall åtminstone tillägg av UVB-behandling.

I de skånska riktlinjerna framgår att vid insättande av de moderna systemläkemedlen ska två specialister bedöma indikationen. Personer som behandlas med systemläkemedel och som är mer än 4 år gamla ska ingå i kvalitetsregistret SwedAD. Tills det har insamlats mera kliniska data avseende de senast lanserade läkemedlen kommer vår hållning att vara samma som i konklusionen i den  systematiska genomgången i Allergy 2021 ( ref), att det tills vidare finns bäst underlag för att behandla med Dupixent.


Siegels D, Heratizadeh A, Abraham S et al Systemic treatments in the management of atopic dermatitis : A systematic review and meta-analysis. Allergy 2021;76:1053-1076