Handläggningstider är fortsatt långa

RBC Syd har under en längre period haft ett högt inflöde av ärenden vilket leder till fortsatta långa handläggningstider.

Du som sökande kan påskynda handläggningen

Skicka in ansökan elektroniskt och i god tid.

Granskning av ansökan kan påbörjas innan beslutet från EPM kommit in till oss om etikansökan, inklusive eventuella ändringar, och forskningspersoninformationen är bilagda. Beslutet från EPM krävs dock innan ansökan kan godkännas.

Observera att e-signering är ett alternativ enbart om alla ingående parter har möjlighet att signera elektroniskt. Ansökan måste inkomma till RBC Syd i Word-format.


När ansökan är klar för godkännande startas en signeringsrunda av RBC Syd via Adobe Sign. Du som ska signera följer länken som du får via mejl samt medföljande instruktioner för signering.

Ta kontakt med biobanksavdelningsansvarig för aktuell biobanksavdelning där provsamlingen kommer att inrättas. Detta för att säkerställa att biobanksavdelningen har möjlighet att ta emot och förvara proverna samt eventuellt upprätta överenskommelse om förvaring.

Aktuellt material

Aktuella versioner av blanketter och dokument samt instruktioner över hur du fyller i ansökan hittar du på: