Genomlysning av PMO

Den senaste tiden har journalsystemet PMO råkat ut för en hel del störningar. Nu samlar vi kraft och frigör resurser för att komma till rätta med problemen.

Lokala reservrutiner

Om det uppstår något problem med PMO eller något annat system, är det viktigt att känna till vilka reservrutiner som gäller lokalt på din enhet.

Det är också viktigt att alltid felanmäla

Det gör det lättare att felsöka problemen och innebär även att vi får mer information som ger en bättre bild över störningen. Ring alltid Servicedesk, 30 000 eller felanmäl via Ritz om du upplever problem eller störningar.

Vad händer hos IT vid en störning?

Så fort flertalet ärenden kommer in till Servicedesk eskaleras det till vår leverantörs incident-ansvarig och till IT. Dessa frigör då resurser och personal som jobbar med incidenten. Tekniker och ansvariga för systemet jobbar parallellt för att först identifiera problemet och sedan hitta bäst lösning. När en lösning finns och den sätts i verket kontaktas verksamheten för att få verifierat att lösningen fungerar och att systemet kör som det ska igen.

Vad är nästa steg

IT och leverantören av PMO har bokat in veckovisa möten under hela sommaren och fram i höst för att aktivt arbeta med att göra systemet mer driftsäkert.