Förskrivning av glutenfria produkter

Glutenfria produkter kan förskrivas med subvention till personer med celiaki upp till och med 19 års ålder. En reviderad riktlinje gällande rimlig maximal mängd per uttag för olika åldersgrupper har fastställts.

Förskrivning av glutenfria produkter baseras alltid på en individuell bedömning utifrån energibehov, där hänsyn tas till längd, vikt och fysisk aktivitet. Riktlinjen beskriver rimlig maximal mängd per uttag för olika åldersgrupper och är avsedd som ett stöd för förskrivare. För enstaka individer kan såväl större som mindre mängd förskrivas. Ett uttag avser 3 månaders förbrukning. Observera att förskrivningar ska göras i Region Skånes förskrivningsportal Sesam LMN.

En översyn av produkternas benämning har gjorts så att produktnamn i Sesam LMN och produktlistan på Vårdgivare Skåne är den samma som står på produktens förpackning.

Mallarna ”Ansök om recept på glutenfria produkter” på 1177 är uppdaterade både avseende mängd per uttag och produktnamn. De nya mallarna behöver hämtas av respektive verksamhet.

Utöver ovanstående finns två nya listor över förskrivningsbart sortiment och mängd per uttag. Dessa kan lämnas till patient/anhörig för att underlätta förskrivningsprocessen. Listorna uppdateras om det sker förändringar i sortimentet och bör därför skrivas ut från Vårdgivare Skåne, inte kopieras upp.

Länkar