Fler barnmorskor hjälper till i förlossningsvården i Skåne i sommar

Under de senaste veckorna har bemanningssituationen i förlossningsvården i Skåne förbättrats. Många barnmorskor har valt att jobba extra eller flytta sina semestrar, samtidigt som barnmorskor från andra delar av landet förstärker.

– Alla de insatser som vi jobbat med inför sommaren har gett en sammanlagd kapacitet som gör att vi ser ut att kunna möta behoven. Vårt största fokus är att de kvinnor som föder ska känna sig trygga med att de får en säker förlossning, säger chefläkare Marie Ekberg.

Tätt samarbete ger flexibilitet

I våras togs en förvaltningsgemensam handlingsplan för förlossningsvården fram, med åtgärder som direktupphandling av bemanningsföretag samt samordning av planerade kejsarsnitt och igångsättningar.

Särskilda ersättningar har införts för flyttade semesterveckor och arvodespass. Planen är nu genomförd, och de olika förlossningsenheterna i Skåne kommer dessutom att fortsätta att hålla tät kontakt under sommaren, för att stötta varandra och kunna omfördela resurser om det behövs.

Viktiga förstärkningar i Malmö

Sedan tidigare har medarbetarna på förlossningen i Malmö tagit på sig extrapass och även fått stöd av barnmorskor från andra verksamheter i Region Skåne. Nu har också barnmorskor från andra delar av landet och från Finland anmält intresse för att jobba i Malmö. För de kvinnor som planerat att föda barn i Malmö ökar möjligheten att få plats på förlossningsavdelningen och inte behöva bli hänvisade till annan ort.

– Det är väldigt glädjande. Det är våra egna medarbetare som genom kontakter har lyckats intressera sina kollegor från andra ställen att söka sig till oss, och jag är oerhört tacksam för det. säger Pia Teleman, verksamhetschef inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus.

Bara under de senaste veckorna har tolv barnmorskor från Västra Götaland, Stockholmsområdet och Finland anmält sig för att för att ta extrapass på förlossningsavdelningen inom kvinnosjukvården i Malmö.

Fortfarande luckor

– Att vi får den här extra hjälpen innebär att vi kan tillsätta personal till de flesta pass som tidigare riskerade att bli obemannade, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus som haft i uppdrag att samordna det förvaltningsgemensamma arbetet kring förlossningsvården.

Sett till hela Region Skånes förlossningsvård finns det dock i nuläget fortfarande en del luckor att fylla.

– Men den sammanlagda kapaciteten gör att vi ser ut att kunna möta behoven oavsett ort, även om det kommer att krävas några ytterligare åtgärder för att få tillräckligt med personal på plats, säger Marie Ekberg.


Fakta: Förvaltningsgemensamt arbete angående förlossningsvården i sommar

  • Sedan våren 2021 har cirka 25 barnmorskor slutat på förlossningsavdelningen i Malmö av olika anledningar.
  • Alla enheter i regionen har haft svårt att bemanna sommartid och även andra enheter saknar barnmorskor.
  • För att säkra förlossningsverksamheten i sommar har företrädare för sjukvårdsförvaltningarna i Region Skåne (Skånes universitetssjukvård, Skånes sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst samt primärvården) tagit fram en gemensam handlingsplan.