Etikpodden: Hur kan den döde tas om hand på ett värdigt sätt?

När en person dör fokuserar vi ofta på det praktiska. Hälso- och sjukvården och begravningsbyråer har checklistor för allt som ska göras. Och begravningsdatumet ska passa almanackan.
I andra kulturer kan sorgeprocessen, religiösa riter och det andliga komma före. Finns det inte alltid ett behov av riter, ritualer och handlingar vid övergångar i livet? Hur ser man på döden i Sverige, som ett slut eller som en övergång till något annat och hur påverkar detta vår syn på döden? 

Både döende och anhöriga kan ha förväntningar och önskemål om hur kroppen ska tas om hand efter att livet tagit slut. Hur ska vi i hälso- och sjukvården vara lyhörda inför och hantera dessa förväntningar? Finns det plats för religiösa uttryck och riter i vården?  

Om detta diskuterar Etiska rådet i det senaste avsnittet av Etikpodden. Medverkande ledamöter är Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet och Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi och universitetslektor i etik och samhällsfilosofi vid Malmö universitet.  

Om Etikpodden  

Etikpodden görs av Etiska rådet och är tänkt att bidra till reflektion, kunskap och ge ett stöd i vårdens svåraste frågor. Etiska rådet i Region Skåne är ett oberoende råd som arbetar med etiska ställningstaganden, utbildning och för att stimulera etisk diskussion i vården.  Tidigare avsnitt handlar bland annat om dödshjälp, tolerans och etisk konsultation.