Etikpodden: Finns det “besvärliga” patienter?

Patienter som klagar över att de blir avsnästa i samtal med vårdcentralen eller över att läkaren inte förstår deras problem. Vårdpersonal som klagar över besvärliga patienter som begär och som inte nöjer sig. Hur är det här egentligen, vem har rätt?

Grundläggande etiska principer som vården ska utgå ifrån är patientautonomi och patientbestämmande. Patienten har rätt att bemötas på ett professionellt och värdigt sätt i hälso- och sjukvården. Gott bemötande handlar mycket om kommunikation. 

Men vad behövs för att kommunikationen ska uppfattas som god av patienten? Vilka faktorer försämrar kommunikationen och hur löser man situationer där patienten känner sig helt missförstådd, osedd, och felbehandlad? Och är det bara vården som ska bli bättre på att bemöta och kommunicera med patienten eller kan även patienten medverka till att dialogen blir bättre? 

Vad visar forskningen om kommunikationen i vården? Hur påverkar kommunikationen nöjdhet bland patienter, behandlingsutfall, återbesök och sjukdagar? 

Om detta diskuterar Etiska rådet i det senaste avsnittet i Etikpodden. Medverkande ledamöter är Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi vid Malmö universitet och Niels Lynöe, professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet.  

Etikpodden avsnitt 11: Den besvärlige patienten (soundcloud.com)