Brist på lokalanestetika med tillsats av adrenalin – uppdaterad 2022-05-24

Carbocain adrenalin kommer att vara restnoterade till augusti 2022.

Läkemedel

  • Carbocain adrenalin injektionsvätska (mepivakain + adrenalin) 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
  • Carbocain adrenalin injektionsvätska (mepivakain + adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
  • Carbocain adrenalin injektionsvätska (mepivakain + adrenalin) 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml

Orsak

Tillverkning av vaccin mot Covid-19 prioriteras i fabriken.

Förväntad tillgänglighet

Alternativ

Respektive verksamhet behöver ta ställning till eventuella behandlingsalternativ.

Lokalanestetika utan tillsats av adrenalin finns att tillgå:

  • Mepivacaine Accord injektionsvätska (mepivakain) 10 mg/ml, 5x20 ml
  • Mepivacaine Accord injektionsvätska (mepivakain) 20 mg/ml, 5x20 ml

Licensalternativ

För information om tillgängliga licensalternativ, kontakta ApoEx.

Informationskälla