Brist på desmopressin i nasala beredningar – uppdaterad 2022-04-21

Brist på nasala beredningar med desmopressin på grund av avregistrering och restnotering.

Läkemedel

  • Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml och Octostim nässpray 150 mikrogram/dos avregistreras.
  • Minirin nässpray 0,1 mg/ml samtliga förpackningar är restnoterade till 2023.

Orsak

Restsituationen beror på tidigare indragning.

Förväntad tillgänglighet

Tidigast 2023.

Alternativ

Läkemedel innehållande desmopressin finns tillgängliga i andra beredningsformer, tablett, frystorkad tablett samt injektionsvätska. Även nässpray 0,025 mg/ml finns tillgängligt. 

Mera information kring byte av beredningsform hittas på:

Informationskälla