Brist på Actilyse (alteplas) och Metalyse (tenecteplas) pulver till inj-/inf vätska – uppdaterad 2022-12-14

Brist på Actilyse 2 mg och Metalyse råder. För Actilyse 10, 20 och 50 mg finns en begränsad mängd att tillgå.

Läkemedel

  • Metalyse 10 000 enheter, pulver och vätska till injektionsvätska
  • Actilyse 2 mg, pulver till injektions-/infusionsvätska
  • Actilyse 10 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska
  • Actilyse 20 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska
  • Actilyse 50 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska

Orsak

Globalt problem med begränsningar i produktionskapacitet och ökad efterfrågan.

Förväntad tillgänglighet

  • Metalyse 10 000 enheter, pulver och vätska till injektionsvätska förväntas åter vara tillgänglig i januari 2025.
  • Actilyse 2 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, förväntas åter vara tillgängligt vid årsskiftet 2023/2024.

Alternativ

Produktionskapaciteten för Actilyse 10 mg, 20 mg och 50 mg förväntas vara ansträngd fram till årsskiftet 2023/2024. Region Skåne tilldelas varje månad en begränsad beställningskvot av respektive styrka. Effektiv användning för att minimera spill rekommenderas. Actilyse 10 mg, 20 mg och 50 mg ska inte användas för ockluderad kateter. Beställningen av samtliga styrkor kommer att monitoreras och avvikande beställningsmönster kommer att följas upp.

Se regional riktlinje från Läkemedelsrådet gällande Actilyse 2 mg

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (NAG LOK) har givit ut en allmän rekommendation. Denna finns på NAG LOKs hemsida LOK - Janusinfo.se och uppdateras veckovis.

För Region Skåne rekommenderas följande åtgärder för Actilyse 2 mg

I största möjligaste utsträckning hushålla med Actilyse och reservera detta preparat för patienter med kritiskt behov av sin CDK.
Tauroloc med urokinas kommer att finnas tillgängligt och kan användas som kateterlås.

Taurolock med Urokinas kan beställas från ApoEx:

Artikelnr: A13449
Produktnamn: TauroLock 5A U25.000 25000E 5x5ml + 5x25000E
Förpackningsinformation: 5 st injektionsflaskor med 25000E Urokinas samt 5 st ampuller med 5 ml Taurolock
Ledtid: ca 7 dagar

Extemporetillverkade ampuller av Alteplas APL 1 mg/ml, 1,2 ml

Produktionen utgår från licensläkemedel av Alteplas i högre styrka. Produktionsvolymen är begränsad och beställningskvot till respektive region fördelas nationellt. Då produkten kräver särskild hantering under leverans, mottagning och förvaring – 48 timmars kylförvaring från produktion därefter frysförvaring (-20⁰), kommer Region Skånes andel att primärt fördelas till dialysmottagningarna enligt särskild rutin.

Licensalternativ

Tillgången på licensalternativ är mycket begränsad. Regionövergripande generell licens har beviljats för Cathflo Activase 2 mg och regional fördelning kommer att ske av dessa förpackningar.   

Namn: Cathflo Activase 2 mg, pulver till injvätska, 1x1 st
Tillståndsinnehavare: Genentech Inc, USA
Ledtid: finns i lager på ApoEx
Varunummer: 844139
Pris: 4 700 kr

Informationskälla