Brist på Actilyse (alteplas) och Metalyse (tenecteplas) pulver till inj-/inf vätska – uppdaterad 2022-06-21

Brist på Actilyse 2 mg och Metalyse råder.

Läkemedel

 • Metalyse 10 000 enheter, pulver och vätska till injektionsvätska
 • Actilyse 2 mg, pulver till injektions-/infusionsvätska
 • Actilyse 10 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska
 • Actilyse 20 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska
 • Actilyse 50 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska

Orsak

Globalt problem med begränsningar i produktionskapacitet och ökad efterfrågan.

Förväntad tillgänglighet

Metalyse 10 000 enheter, pulver och vätska till injektionsvätska förväntas åter vara tillgänglig i februari 2023.

Actilyse 2 mg, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, förväntas åter vara tillgängligt vid årsskiftet 2023/2024.

Beställningstak för Actilyse 2 mg har införts - max 2 förpackningar (10 ampuller) per beställning införs vid rekvirering av kvarvarande ampuller från ApoEx.

Alternativ

Produktionskapaciteten för Actilyse 10 mg, 20 mg och 50 mg förväntas vara ansträngd fram till årsskiftet 2023/2024. Effektiv användning för att minimera spill rekommenderas. Actilyse 10 mg, 20 mg och 50 mg ska inte användas för ockluderad kateter. Beställningen av samtliga styrkor kommer att monitoreras och avvikande beställningsmönster kommer att följas upp.

Ta del av regional riktlinje från Läkemedelsrådet gällande Actilyse 2 mg.

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (NAG LOK) har givit ut en allmän rekommendation. Denna finns på LAG NOKs hemsida LOK - Janusinfo.se och uppdateras veckovis.

För Region Skåne rekommenderas följande åtgärder för Actilyse 2 mg:

1. I största möjligaste utsträckning hushålla med Actilyse och reservera detta preparat för patienter med kritiskt behov av sin CDK.
2. Tauroloc med urokinas kommer att finnas tillgängligt och kan användas som kateterlås.

Taurolock med Urokinas kan beställas från ApoEx:

 • Artikelnr: A13449
 • Produktnamn: TauroLock 5A U25.000 25000E 5x5ml + 5x25000E
 • Förpackningsinformation: 5 st injektionsflaskor med 25000E Urokinas samt 5 st ampuller med 5 ml Taurolock

Nationellt arbete pågår för att tillgängliggöra extemporetillverkade ampuller om 1 mg:

Alteplas APL 1 mg/ml. Produktion utgår från licensläkemedel av Alteplas i högre styrka. Produktionsvolymen är begränsad och beställningskvot till respektive region fördelas nationellt. Då produkten kräver särskild hantering under leverans, mottagning och förvaring – 48 timmars kylförvaring från produktion därefter frysförvaring (-20⁰) kommer Region Skånes andel i detta skede att fördelas till dialysmottagningarna enligt särskild rutin.   

Tillgång på licensalternativ är mycket begränsat. Regionövergripande licens har beviljats för Cathflo Activase (alteplas 2 mg) och en beställning till Region Skåne har lagts men ännu inte levererats. Även för dessa förpackningar kommer regional fördelning att ske.   

 • Namn: Cathflo Activase
 • Läkemedelsform: pulver för intrakateter instillation
 • Läkemedelsstyrka: alteplas 2 mg, 1 styck, kylförvaring
 • Tillståndsinnehavare: Genentech Inc, USA
 • Ledtid: cirka 2–4 veckor
 • Varunummer: skapas när vara finns tillgänglig
 • Pris: cirka 5000 kr

Informationskälla