Åtgärder på gång för snabbare personalprovtagning

Den stora smittspridningen i samhället gör att efterfrågan på testkapacitet i samhället just nu är mycket stor, vilket också påverkar Region Skånes personalprovtagning. Flera åtgärder görs för att komma tillrätta med problemet.

– Vi har betydligt längre väntetider än som är önskvärt och vet att detta ställer till det i redan ansträngda vårdverksamheter. För att möta den eskalerande efterfrågan pågår flera åtgärder, säger Richard Davidsson, provtagningsansvarig i Region Skåne.

Utökade öppettider planeras

I dialog med vårdförvaltningarna planeras en ökning av testkapaciteten genom utökade öppettider på vissa lokala provtagningsplatser för personal. 

Ett pilotprojekt genomförs inom kort för personalprovtagningen på lasarettet Helsingborg där ett testkit från en extern leverantör kommer att utvärderas. 

Samtidigt utökas nu provtagningen för allmänheten som bokas via 1177.se med fler test genom införandet av en ny typ av testkit på utvalda utlämningsplatser i Malmö, Lund och Helsingborg. 

Provta dig även som vaccinerad

I enlighet med Smittskydds rekommendationer ska personal med symtom på luftvägsinfektion stanna hemma och provtas i första hand med PCR-test i personalprovtagningen. Detta gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. 

Om man blir sjuk på arbetsplatsen kan antigentester användas om de finns tillgängliga.