Användning av munskydd i patientnära arbete återinförs

Nu bör du återigen använda munskydd vid patientnära arbete. Bakgrunden är att antalet fall med covid-19 har stigit de senaste veckorna. Det märks bland annat genom ökat antal utbrott i vård och omsorgsverksamhet.

Rekommendationen är att munskydd bör användas vid allt patientnära arbete för att skydda patienter och omsorgstagare.

En bidragande orsak till den ökande smittspridningen kan vara ett skifte i omikronvariant från BA.2 till BA.5 och att människor träffats i större omfattning i samband med skolavslutningar och studentfirande.

Besökare rekommenderas också att använda munskydd i vårdlokaler.

Var uppmärksam på tecken till luftvägssymtom eller feber hos patienter och omsorgstagare och ta prov för covid-19. Använd i första hand PCR-test. Antigentester har en lägre känslighet och ska du använda dem bör det vara tidigt i sjukdomsförloppet då virusmängderna är högre.

Som medarbetare i hälso- och sjukvård bör du vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma. Boka tid för testning via 1177.se.

Utbrottshantering

Följ Vårdhygiens rekommendationer.