Anpassat covid-19-vaccin finns nu i Skåne

Det nya anpassade vaccinet ger ett skydd som är likvärdigt med de äldre vaccinerna. Den som rekommenderas en påfyllnadsdos ska därför inte vänta på att det nya vaccinet finns tillgängligt på sin mottagning.

Snart kommer ett nytt anpassat vaccin att vara tillgängligt hos alla vårdcentraler, vaccinerande mottagningar och mobila vaccinationsteam i SkåneDet nya variantanpassade vaccinet fasas in under de närmsta veckorna och kommer endast ges som påfyllnadsdos, det vill säga dos tre, fyra eller fem till den som är 18 år eller äldre. 

– För att det ska vara patientsäkert och för att undvika att behöva kassera doser gör varje mottagning en kontrollerad övergång till det nya vaccinet så fort de har sina leveranser på plats. Det kommer därför inte att vara möjligt att välja vilket vaccin man ska få när man kommer för sin påfyllnadsdos, säger Anna Lindén vaccinsamordnare i Region Skåne.

Anpassat efter omikron

Det nya vaccinet är ett mRNA-vaccin som har anpassats så att det innehåller mRNA även från virusvarianten omikron BA1. Vaccinet skyddar på samma sätt som tidigare mRNA vaccin. Det innebär att det inte helt skyddar mot att bli smittad och sjuk i covid-19, men att det skyddar mot allvarlig sjukdom. Samtliga nu tillgängliga vaccin ger jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom.

– Ingår man i gruppen som rekommenderas en påfyllnadsdos men inte tagit den ska man inte vänta på att det nya vaccinet finns tillgängligt på sin mottagning. Detta eftersom det nya vaccinet ger ett skydd mot allvarlig sjukdom som är likvärdigt med de gamla vaccinerna. Har man redan tagit höstens påfyllnadsdos behöver man därför inte heller någon ytterligare dos med det uppdaterade vaccinet, säger Anna Lindén.

Alla bör se över sitt skydd mot covid-19

Vaccinationsintresset är just nu störst i de äldre åldersgrupperna och 30 procent av alla över 80 år har nu tagit sin höstdos.

– Det är positivt att de högst prioriterade grupperna nu vaccineras först, men jag vill påminna alla om att se över sitt skydd nu och ta sina rekommenderade doser. Särskilt om man är över 65 år eller ingår i en riskgrupp ska man inte vänta, säger Anna Lindén.