Allt fler allmänläkare utbildas i Region Skåne

På knappt tio år har Region Skåne mer än dubblerat antalet utbildningsplatser för blivande specialister i allmänmedicin. En långsiktig satsning ger resultat och i år blir rekordmånga läkare färdiga med utbildningen.

Region Skåne har under flera år satsat på att få fram fler utbildningsplatser för den som vill specialisera sig inom allmänmedicin, så kallade ST-tjänster. På knappt tio år har antalet platser mer än fördubblats och idag delar 470 personer på de 390 tjänsterna. 

– När vi fick den första stora ökningen till av platser var många tveksamma till att vi skulle kunna fylla dem. Men vi har inte märkt några svårigheter, säger Eva Pulverer Marat, enhetschef för primärvårdens utbildningsenhet, med över 30 års erfarenhet av arbete inom primärvården. 

Förutom att öka antalet utbildningsplatser, har Eva Pulverer Marat och hennes kollegor arbetat på flera fronter. De är noga med att säkerställa att den vårdcentral som tar emot en blivande allmänläkare, kan erbjuda en bra utbildning. 

– Vi försöker se till att det är en vårdcentral som passar, att det är en bra utbildningssituation. Tidigare var det lite slumpartat vem som fick ST-läkarna. Vi har vunnit på det i längden - man vet att man får en bra utbildningsplats, säger Eva Pulverer Marat. 

Börjar med vikariat

Från arbetsgivarhåll ser man gärna att den som ska söka en ST-tjänst i allmänmedicin, börjar med att vikariera i sex månader inom primärvården. Då finns möjlighet att känna efter hur man trivs med att jobba i primärvården. Utöver detta så jobbar studierektorerna hårt med rekrytering riktat mot specialistläkare som vill byta inriktning och börja i primärvården. 

Fortfarande svår situation

Trots vind i seglen råder det fortfarande stor brist på specialister i allmänmedicin och primärvården vill locka till sig fler specialistläkare. För att fullgöra en ST-utbildning måste läkaren även arbeta viss tid inom andra specialistområden så som gynekologi och psykiatri. Dessa platser är få och många ST-läkare får därför vänta länge på att genomföra dessa moment. 

En annan faktor är att Skånes befolkning ökar, samtidigt som många specialister arbetar deltid, lämnar primärvården för jobb i andra verksamheter eller går i pension. Trots detta ser Eva Pulverer Marat ljust på framtiden. 

– Den satsningen som började genomföras för ett antal år sedan börjar nu märkas. I år beräknas 92 stycken allmänläkare bli klara i Region Skåne. Det är ett jättefint tillskott, säger hon. 
Planen är dessutom att antalet ST-platser ska fortsätta ökas. Redan i år tillkommer 20 nya platser. 

Nyfikenhet och livslångt lärande

En dag i veckan befinner sig Eva Pulverer Marat på vårdcentralen Eden i Malmö, där hon jobbar som allmänläkare. Trycket på primärvården är mycket större nu än när hon började för 30 år sedan. Ändå brinner hon fortfarande för uppdraget. 

– Tjusningen är ju att få träffa sina patienter, kontinuiteten. När man har jobbat i tio år, har man kanske träffat en patients hela familj. Dessutom vet man aldrig vad ett möte innebär, det kan vara stora eller små saker. Om man väljer allmänmedicin så tror jag att man är lite nyfiken. Och man bli aldrig fullärd. 

  • Efter genomgången läkarutbildning, gör läkaren allmäntjänstgöring (AT) under minst 18 månader och erhåller därefter legitimation.
  • Har man utbildat sig utomlands och fått svensk legitimation efter den 31 juli 2021 måste man göra bastjänstgöring (BT) i minst 12 månader innan man kan påbörja en specialiseringstjänst.
  • Efter AT kan läkaren välja allmänmedicin som specialitet, och söker då en specialiseringstjänst (ST) som innebär en anställning på en vårdcentral. 
  • ST-tjänsten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter för specialiseringstjänst vilket innebär minst fem års tjänstgöring på 100 procent under handledning av erfaren specialist i allmänmedicin.