Allopurinol tablett 100 mg restnoterad – uppdaterad 2023-01-30

Restnoteringen gäller flera olika fabrikat av Allopurinol tabletter 100 mg.

Läkemedel

  • Allopurinol Sandoz, tabl 100 mg, 105 st och 125 st
  • Allopurinol Takeda, tabl 100 mg, 100 st
  • Allopurinol Accord, tabl 100 mg, 100 sT

Orsak

Restnoterade hos tillverkarna.

Förväntad tillgänglighet

  • Allopurinol Sandoz, tabl 100 mg, i början av februari
  • Allopurinol Takeda, tabl 100 mg, i början av april 
  • Allopurinol Accord, tabl 100 mg, utgår

Alternativ

  • Allopurinol Orion, tabl 100 mg, 100 st
  • Zyloric tabl 100 mg, 100 st

Informationskälla