WWSvar Svarsutskrifter

Från och med vecka 27 finns det möjlighet att anmäla sig till WWSvar Svarsutskrifter

WWSvar Svarsutskrifter

Nu kan vi äntligen erbjuda er en tjänst där ni kan få era provsvar till en  digital brevlåda. Därifrån kan ni antingen skriva ut svaren alternativt spara ner dem som pdf-filer.

När ni anmäler er till funktionen åtar man sig att skriva ut svaren till papper eller spara ner till PDF. Om man inte gör det kommer funktionen att inaktiveras.

Papperssvar

Papperssvar kommer att skickas minst en vecka efter att funktionen WWSvar är aktiverad.
Under denna tid förväntas ni kontrollera att svaren ni själva skriver ut stämmer med papperssvaren ni får. Efter det kan ni mejla mikrobiologi@skane.se om att ni inte längre önskar få papperssvar. Detta
gäller för svaren från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin kommer att skicka papperssvar även om ni skriver ut svaren själva.

Anmälan och mer information hittar ni under Laboratoriesvar.