RBC Syds handläggningstider

RBC Syd har under en längre period haft ett högt inflöde av ärenden och har därför en handläggningstid som för närvarande är längre än vanligt.

RBC Syd arbetar aktivt med olika åtgärder för att korta ner handläggningstiden. Detta kommer efter hand att leda till kortare kötid. Ansökningar gällande Covid-19 studier prioriteras, övriga ansökningar handläggs i turordning.

Du som sökande kan påskynda handläggningen

Skicka in ansökan elektroniskt och i god tid.

Granskning av ansökan kan påbörjas innan beslutet från EPM kommit in till oss om etikansökan, inklusive eventuella ändringar, och forskningspersoninformationen är bilagda. Beslutet från EPM krävs dock innan ansökan kan godkännas.

Granskning av ansökningar kan även påbörjas innan de signerade pappersoriginalen skickats in.
E-signering är ett alternativ om alla ingående parter har möjlighet att signera elektroniskt.

  1. Obs! Ansökan måste inkomma till RBC Syd i Word-format. När ansökan är klar för godkännande startas en signeringsrunda av RBC Syd. Du som ska signera följer länken som du får via mail samt de instruktioner för signering som finns där.
  2. Vi kan inte godta någon annan form av e-signaturer.

Undersök om de parter som ska signera avtalets olika delar och bilagor har möjlighet att signera elektroniskt. Meddela oss i så fall detta i samband med att du skickar in ansökan.

Kontakta den biobanksavdelning inom Region Skånes biobank där du önskar förvara proven redan i planeringsstadiet av studien. Det är viktigt att du försäkrar dig om att biobanksavdelningen har möjlighet till förvaring.

RBC Syd kan signera följande blanketter elektroniskt

  • Biobanksavtal: L1
  • Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N1a, N2, N4
  • MTA: L2a1, L2a2, L2a3.

Aktuellt material

Aktuella versioner av blanketter och dokument samt instruktioner över hur du fyller i ansökan hittar du på: