Viktigt arbete för att SDV ska uppfylla verksamhetens behov

I arbetet med Skånes digitala vårdsystem, SDV, är det viktigt att säkerställa att den tekniska lösningen matchar den kliniska verkligheten. Måns Ornstein är ST-läkare och sedan i somras också verksamhetsflödesägare för slutenvårdsflödet.

SDV arbetar med 14 så kallade verksamhetsflöden. Utöver slutenvårdsflödet finns till exempel akuta flödet, primärvårdsflödet och psykiatriska flödet. Varje flöde har fått en verksamhetsflödesägare, och syftet är att säkra att nödvändig funktionalitet finns i den tekniska lösningen när SDV införs.

- Det är verkligen stimulerande att arbeta i SDV-projektet. Verksamheterna har varit generösa med att låna ut många skarpa och engagerade personer, vilket känns betryggande eftersom vi alla står inför en så stor förändring, konstaterar Måns Ornstein.

Bygger på klinisk förankring

Måns arbetar halva sin tid som ansvarig för slutenvårdsflödet och andra halvan som ST-läkare på Hässleholms sjukhus.

- Mitt uppdrag innefattar i stora drag tre områden. Först, att se till att den funktionalitet som verksamheten behöver verkligen finns i systemet. Jag bistår också i förändringsarbetet genom att belysa skillnaderna mellan hur vi arbetar idag jämfört hur det blir med SDV. Förändringen, eller verksamhetsgapet som vi kallar det, måste hanteras med till exempel nya rutiner och utbildning. Slutligen arbetar vi även med att testa systemet, ur ett verksamhetsperspektiv, för att försäkra oss om att det går att bedriva god och säker vård när vi väl driftsätter.

Att Måns har kvar sin kliniska förankring tror han är viktigt, då det är det perspektiv som han utgår ifrån i arbetet med SDV. Verksamhetsflödena arbetar nära de olika arbetsströmmarna i SDV-projektet, som utformar och bygger den tekniska lösningen.

- Under projektets gång har det gjorts omfattande arbete för att anpassa lösningen till vårt sätt att bedriva hälso- och sjukvård. Vissa saker måste helt enkelt finnas och fungera för att vi överhuvudtaget ska kunna bedriva vård. Andra saker vore bra att ha men är inte nödvändiga vid driftstart. Den typen av prioriteringsarbete är en av de sakerna som vi i verksamhetsflödena försöker bidra med.

Sprida kunskap

Måns upplever att projektet i stort och verksamhetsflödena samspelar väl. Det har inte bara varit problem som har behövts lösas, utan ibland har det varit att hjälpa till att sätta punkt, att bestämma att den specifika tekniska lösningen är tillräckligt bra som den är. För att få den lokala förankringen är verksamheternas utrullningsledare också en viktig kontakt för Måns.

- Vi fungerar också som ambassadörer och kan hjälpa till att sprida kunskap kring det nya systemet. Personligen känner jag entusiasm inför att få jobba i vårt nya system. Samtidigt är det alltid påfrestande med förändring och det är också viktigt att ha rimliga förväntningar, en del funktionalitet är inte tillgänglig vid driftstart utan kommer senare.

Testa systemet

För slutenvårdsflödet innebär 2021 ett större fokus på test och att fortsätta utreda verksamhetsgapen. Ett antal patientscenarier har utvecklats för att testa systemet, så kallade end-to-end-test. Några av dessa kommer att genomföras i realtid och innefatta patient, medarbetare i vården, teknisk utrustning med mera.

- Jag känner mig hoppfull och samtidigt ödmjuk inför arbetet som kvarstår. Vi kan ta höjd för många saker, men vi är människor som ska interagera med en teknisk lösning och exakt hur det samspelet blir vet vi inte förrän efter driftstarten.