Var uppmärksam på rättelse i ONEWS2-material

I materialet om obstetrisk NEWS2 (ONEWS2) har det smugit sig in ett tryckfel som påverkar skattningen. Därför är det viktigt att du som använder materialet för att göra obstetrisk NEWS2-bedömning på gravida patienter är uppmärksam på det.

Rättelsen handlar om att gravida patienter som har en syremättnad på exakt 95 % får 3 poäng i skattningen med ONEWS2. Felet som har upptäckts är att det vid parametern syremättnad ska stå ”≤ 95%”. I det nuvarande materialet står endast ”< 95%”. ONEWS2 är en obstetrisk version av NEWS2 och används från graviditetsvecka 20 till och med 6 veckor efter förlossning.

Markera gärna själv på ditt NEWS2/ONEWS2-kort

För den som beställer nya NEWS2/ONEWS2-kort kommer felet fortfarande att finnas kvar tills de tryckta korten i lager tar slut. Fram tills nya kort kommer är det bra om du markerar med penna eller liknande på ditt befintliga kort, så att informationen stämmer. Felet kommer att korrigeras när det är dags att trycka nya kort.

Om NEWS2/ONEWS2

National Early Warning Score 2 (NEWS2) samt Obstetrisk National Early Warning Score 2 (ONEWS2) är enhetliga bedömningsskalor (scoringsystem) för identifiering och bedömning av kritiskt sjuka patienter i Region Skåne. Skalorna ska användas inom samtliga somatiska slutenvårdsverksamheter med patienter över 18 år.

Poäng räknas ut genom bedömning av vitala funktioner såsom förändringar i andnings- och hjärtfrekvens, blodtryck, temperatur, vakenhet och syremättnad. Bedömningen ger stöd för att identifiera patienter med risk för försämring och där tidiga insatser minskar risken för ytterligare försämring.

NEWS2 är en uppdaterad version av det tidigare NEWS. NEWS2/ONEWS2 ersatte NEWS i Region Skåne från och med den 17 mars 2021.

Vill du veta mer om NEWS2/ONEWS2?

Patientsäkerhet - Region Skåne (skane.se)

NEWS2 och ONEWS2 – bedömningsinstrument för tidig upptäckt och åtgärd i patientnära vård (luvit.se)