Utvärdering av pilotstudie för Organiserad prostatacancertestning (OPT)

Lärdomarna från pilotstudien har haft en central betydelse för etableringen av det säkra system som krävs för att starta breddinförande av OPT.

Prostatacancercentrum Skåne är en ny verksamhet som byggts upp från grunden och som medfört behov av en egen struktur och organisation. Pilotstarten i september 2020 förbereddes med omsorgsfull planering med verksamhets- och kompetensöverskridande samarbete, vilket förklarar den långa utvecklingstiden.

För att OPT ska få genomslagskraft krävs att beslut om införandetakten balanseras mot risken för en samtidig resurskrävande oorganiserad testning. Jämlikhet, tillgänglighet och kvalitet är centrala begrepp.

Trots noggranna förberedelser visade sig uppstarten innehålla en hel del utmaningar. Mer information om det finns i rapporten.