Utlånade medarbetare till projekt fortsätter jobba i vården

Flera av Region Skånes stora projekt lånar just nu ut sina medarbetare för att stötta upp i vården, som är hårt ansträngd till följd av covid-19. Nu har regiondirektör Alf Jönsson beslutat om en förlängning till den 31 mars.

Pandemin har gjort att flera projekt och utvecklingsarbeten tvingats låna ut sina medarbetare. Sedan december är exempelvis viss vårdpersonal som varit utlånad till SDV, Skånes digitala vårdsystem, tillfälligt tillbaka på sina ordinarie tjänster.

– Det är utmanande, men samtidigt en självklarhet att vi som organisation stöttar och prioriterar verksamhet där medarbetarna behövs som mest i den här krisen, säger Harald Roos, styrgruppsordförande i SDV.

Den 4 december fattade regiondirektör Alf Jönsson beslut om ”Prioritering av hälso- och sjukvården” för att säkerställa invånarnas tillgång till hälso- och sjukvård inför jul- och nyårshelgerna. Då fick vårdmedarbetare i projekt återgå till sina ordinarie tjänster i förvaltningar där det fanns behov. Nu förlängs alltså inlåningen av medarbetare till den 31 mars.

– Pandemin har påverkat arbetet med SDV då många resurser gått tillbaka för att stötta arbetet i vården. Det är oerhört viktigt för projektet att oavsett detta hålla sig till den fastställda planeringen, samtidigt har ett arbete påbörjats med att se över planen utifrån nya förutsättningar för projektet. Det vore oansvarigt att inte göra det i den situation vi står i. Först måste vi göra ett ordentligt arbete med förankring och beslut. Tills vidare fortsätter vi enligt nuvarande plan, och även om det skulle bli vissa förändringar så gäller samma tempo – det kommer inte att finnas några marginaler. Även när det gäller SDV måste vi hålla i och ut, säger Harald Roos.