Utbildning: Rapportera misstänkt biverkning av vaccinet mot covid-19

Utbildningen handlar om hur du rapporterar misstänka biverkningar.

Utbildningen är digital och den tar cirka 5 minuter att genomföra.

Utbildningen Rapportera misstänkt biverkning på Läkemedelsverkets webbplats

Du är skyldig att rapportera biverkningar

Du som är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller tandläkare ska rapportera misstänka biverkningar. Detta eftersom att den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården har skyldighet att se till så att biverkningsrapportering utförs. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du även till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.