Uppdaterade rekommendationer kring användning av andningsskydd

Uppdaterade rekommendationer kring andningsskydd till att omfatta längre tids vistelse (> 15 minuter) hos patienter med konstaterad covid-19 under den första sjukdomsveckan samt vid konstaterade utbrott av covid-19