Uppdaterade dokument för Covid-19 i kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Skåne har uppdaterat sitt PM gällande rutiner för Covid-19 i kommunal vård och omsorg samt uppdaterat dokument gällande smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Dokumentet Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg (pdf) finns att ta del av på Vårdhygiens sida under Vårdhygienisk information om Covid - 19, under fliken Kommunal vård och omsorg.

Dokumentet Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (pdf) finns att ta del av på Vårdhygiens sida under Vårdhygienisk information om Covid - 19, under fliken Smittspårningsdokument.