Uppdaterad rutin gällande definition av nära kontakt i smittspårning

Uppdaterad rutin för smittspårning där nära kontakt definieras som ”inom två meter under sammantaget mer än 15 minuter” samt att provtagning rekommenderas 5 dagar efter sista smittsamma kontakt.