Uppdaterad information under Aktuella utbrott

Vårdhygien Skåne har uppdaterat informationen under Aktuella utbrott

Screening avseende VRE efter vård på Karolinska Universitetssjukhuset behöver inte längre genomföras, kvarstående screening efter vård på sjukhus i Köpenhamnsområdet.

Se all information under Aktuella utbrott