Testa dig för covid-19 om du varit i ett land utanför Norden

Om du arbetar inom vård eller omsorg och ska arbeta inom sju dagar efter hemkomst från ett land utanför Norden ska du provta dig för covid-19. Detta gäller även om du är fullvaccinerad.

Detta efter en rekommendation från Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne.

Rutin för vård- och omsorgspersonal som reser in i Sverige ifrån utlandet

Oavsett om du har symtom eller inte rekommenderas:

  • provtagning så fort du kan i samband med hemkomst
  • nytt prov fem till sju dagar efter hemkomst

På sidan Provtagning av personal och studerande kan du läsa mer om hur du provtar dig.

Provtagning av personal och studerande

Region Skånes rekommendationer är tillägg till Folkhälsomyndighetens

Utöver att du ska testa dig om du varit i ett land utanför Norden finns ytterligare rekommendationer beroende på vilket land du varit i. Tänk på att rekommendationerna uppdateras löpande beroende på hur smittspridningen ser ut. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller just nu.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet på Folkhälsomyndighetens webbplats