Skärpning av vårdhygieniska åtgärder i vården

Dokument Munskydd och visir som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter och personal inom vård och omsorg mot covid-19 har uppdaterats

Smittspridningen av Covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att Vårdhygien och Smittskydd bedömer att de vårdhygieniska åtgärderna i vården i Region Skåne bör skräpas ytterligare. Dagens beslut innebär en utvidgad rekommendation kring användning av munskydd. Detta är tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. Åtgärderna införs den 11 januari och gäller tillsvidare. Vårdhygien och Smittskydd övervakar smittläget och bedömer när en förändring av rutinerna är befogad.

Dokumentet finns att ta del av på Covid-19 sidan under Vårdhygieniska rutiner - Öppen och sluten vård - Allmänna rekommendationer.

Munskydd och visir som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter och personal inom vård och omsorg mot covid-19 (pdf).