Skånelistans revideringar under året

Då revideringar görs i Skånelistan och tillhörande material kommer de löpande under året att redovisas på sidan för Skånelistan.

Revideringar som uppkommer under året gällande innehåll i Skånelistan och tillhörande material kommer att uppdateras och redovisas löpande på sidan för Skånelistan, i takt med att ändringarna görs.

Syftet är att det ska bli lättare att följa vad som ändrats på webben jämfört med tryckt version.