Sex doser per flaska av Comirnaty covid-19-vaccin

I fredags 8 januari kom besked från den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att det är godkänt att använda sex doser per flaska av Comirnaty. Tidigare kunde du använda fem doser per flaska.

Det går att få sex doser under förutsättning att:

  • Nålar med liten dödvolym används. Dödvolymen ska inte överstiga 35 mikroliter för spruta och nål tillsammans.
  • Om vanliga sprutor och nålar används kanske det inte går att dra upp en sjätte dos från en injektionsflaska.
  • Om mängden vaccin i injektionsflaskan efter den femte dosen inte är tillräcklig för ytterligare en dos (0,3 ml), ska injektionsflaskan kasseras med det återstående innehållet.
  • Vaccin från flera injektionsflaskor ska inte blandas för att få ytterligare doser.
  • Oanvänt vaccin ska kasseras sex timmar efter spädning.

Läs också instruktionen noga.

För mer information kring iordningsställande av vaccinet, följ instruktionen Iordningställande av administreringssprutor.

Stöd för Pfizers covid-19-vaccin Comirnaty

Läs mer

Extrados från injektionsflaskor med Comirnaty COVID-19 vaccin, på Läkemedelsverkets webbplats