Sekvensering och typning av SARS-CoV-2

Som ett led i intensifieringen av den epidemiologiska övervakningen av olika SARS-CoV-2 varianter kommer utvalda prover skickas från Klinisk Mikrobiologi till Folkhälsomyndigheten.

Det är viktigt att ni fyller i anamnes på remissen.

Mer information hittar du under Sekvensering och typning av SARS-CoV-2 på Laboratoriemedicins covid-sida.

Provtagning och analys covid-19