Sekvensering av SARS-CoV-2 utförs nu i Skåne

Sedan 18 februari utför Klinisk mikrobiologi i samarbete med CMD (Centrum för Molekylär Diagnostik) i Lund sekvensering och typning av SARS-CoV-2

I dagsläget innebär det i första hand att vi rutinmässigt kommer att sekvensera 10 % av alla positiva fynd med tillräcklig virusmängd (Ct-värde < 30) från patient- respektive personalprovtagningen.  

Förutom detta så kommer vi, baserat på klinisk information, att sekvensera fynd av SARS-CoV-2 i prover från följande grupper:

  • Personer som rest utomlands.
  • Personer med misstänkt reinfektion. Det ska ha gått minst tre månader mellan två positiva analyssvar, insjuknandedatum och symtom ska framgå ur remissen.
  • Misstänkta vaccinationsgenombrott, dvs positiva SARS-CoV-2 prover från personer som insjuknat mer än 14 dagar efter erhållande av första vaccindosen.
  • Utbrottsutredningar och smittspårningar rörande SARS-CoV-2. I dessa fall ska Vårdhygien eller Smittskydd kontaktas.

Det är därför viktigt att ni fyller i anamnesen då personen uppfyller någon av ovanstående kriterier. Instruktioner för hur remissen ska fyllas i  och mer information hittar du under Sekvensering och typning av SARS-CoV-2 på Laboratoriemedicins covid-sida.

Provtagning och analys covid-19