SARS-CoV-2 RNA-påvisning (PCR) körs nu patientnära på flera akutmottagningar

PNA-instrumentet VitaPCR är nu i skarp drift på akutmottagningarna i Helsingborg, Lund och Malmö.

Efter framgångsrika, relativt korta pilotstudier kan nu akutmottagningarna i Helsingborg, Lund och Malmö själva analysera sina prover från patienter med covid-19-misstanke och ha svar på cirka 20 minuter.

Akutmottagningen i Lund analyserade sina första prover den 23 december

Analysen gör det möjligt att med större säkerhet snabbt avisolera för att göra plats för nya patienter och de med bekräftad covid kan direkt isoleras. Att patienter kan avisoleras tidigt är värdefullt då enskild isolering är utmanande vid stort patientinflöde då tillgången på rum är begränsad och vi slipper då risken som vistelse tillsammans med andra patienter i väntrum innebär.

Kortare svarstider kan snabbt räknas hem i minskade kostnader för isoleringsvård, men framförallt så medger det att akutflödet går att hantera på ett mer arbetsmiljömässigt och patientsäkerhetsmässigt sätt då kapaciteten för isolering på akuten och infektion då räcker till. 

Fler patienter har också direkt kunnat få tillgång till den vårdnivå deras tillstånd krävt utan att först behöva passera/vänta i isoleringzon/avdelning i väntan på provsvar. Att patienterna hamnar inom rätt medicinsk specialitet från början är en mycket viktig patientsäkerhetsaspekt. Varje gång en patient flyttas mellan avdelningar tappar man värdefull vårdtid som nu frigörs åt andra patienter. 

Sofie

På bilden ser ni Sofie Alltorp under sitt första arbetspass vid PCR-instrumenten på akutmottagningen i Malmö.

SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA) - Analysportalen