SARS-CoV-2 RNA-påvisning på Simplexa åter till ordinarie rutiner

Nu finns det god tillgång på reagens till SARS-CoV-2 RNA-påvisning på Simplexa. Därför återgår nu Laboratoriemedicin till ordinarie rutiner för denna analys.

Det innebär att vi analyserar prover som tas på patienter på samtliga avdelningar på sjukhusen, utan undantag.

Fortfarande gäller att det är endast prover på patienter med luftvägssymtom som söker akut eller som redan är inlagda på sjukhus som analyseras på Simplexa.

Analysen ska inte användas vid smittspårning, screening av asymtomatiska personer, uppföljning av redan PCR-positiv patient eller provtagning av personal.

För mer info kring analysen, se Analysportalen:

SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa)