SARS-CoV-2 (covid-19) Antigen snabbtest

För patientnära analys (PNA) av antigenpåvisning för SARS-CoV-2 används i Skåne analyskit Panbio COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (NASOPHARYNGEAL).

Det har visat sig att analyskiten kommer med tre olika pinnar, där tippen ser olika ut.

Analysen ska utföras med 10 droppar reagensvätska i provtagningsröret. Tar man för mycket vätska späds provmaterialet ut för mycket, vilket kan resultera i ett falskt negativt resultat. 

Upplever ni några problem med användningen av kiten ska ni höra av er till labmedicin@skane.se

All information kring användning av antigentesterna (snabbtesterna) når ni från Laboratoriemedicins covid-sida:

Provtagning och analys covid-19