Samlad kunskapsstyrning inom ramarna för den nationella modellen

Den 1 juni fattades ett beslut att delar av nuvarande Kunskapscentrum (KC) i Region Skåne ska införlivas med den centrala organisationen för kunskapsstyrning inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Beslutet som fattats av hälso- och sjukvårdsnämnden grundar sig i Region Skånes beslut att ställa sig bakom struktur/modell för nationell kunskapsstyrning och att implementera denna i regionen.

Arbetet är ett led i att stärka kunskapsstyrningen för alla områden och att integrera och ta vidare viktiga delar av det arbete som redan skett ute i befintliga kunskapscentrum. 

De KC som integreras med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (HSS) är KC Barnhälsa, Kvinnohälsa, Levnadsvanor, Demens, Geriatrik samt regelverk Migration och hälsa. 

Förändringen sker vid årsskiftet och avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har sedan beslutet fattades jobbat utifrån en uppbyggd process, med dialoger och facklig samverkan.  

– Vi har nu genomfört riskbedömningar och MBL-förhandlingar och våra nya medarbetare introduceras till HSS efter årsskiftet den 1 januari 2022, säger Jesper Petersson, enhetschef Kunskapsstyrning och FoU på HSS.  

HSS kommer att förvalta och utveckla det arbete som skett inom KC i den nya kunskapsorganisationen med en tydlig nationell förankring och välkomnar KC:s medarbetare till avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.  

– Kompetensen som finns i våra KC är fortsatt viktig för våra olika verksamheter. Ambitionen är fortsätt stödja Barnavårdscentraler och Barnmorskemottagningar i Skåne med nödvändiga utbildningar, uppföljning och utveckling men i en annan organisationsform där vi nu tillför lokala programområden och arbetsgrupper, säger Jesper Petersson. 

Kontaktuppgifter efter omställningen vid årsskiftet förmedlas i ett senare skede.