Samlad information om licensläkemedel

Nu finns en sida med samlad information kring licensläkemedel och deras produktresuméer.

Sidan består av produktinformation till licensläkemedel som är förskrivna mer än 10 gånger till enskild individ samt licensläkemedel som beställts hem mer än 10 gånger till läkemedelsförråden inom Region Skåne under 2019-2020.  Produktresuméerna som finns tillgängliga är på engelska, svenska eller annat nordiskt språk. Övriga produktresuméer finns att beställa via Läkemedelsinformationscentralen via   laif@skane.se

Regionövergripande licenser

Även information om de regionövergripande licenserna som blivit mycket aktuella nu under pandemin finns samlade på sidan.